BEHIND SEXTING

„Sexting“ znamená odesílání nebo dostávání explicitních nebo sugestivních obrázků, zpráv nebo videí na chytrém telefonu nebo prostřednictvím internetu. Fenomén sextingu přichází s riziky ovlivňujícími bio-psycho-sociální pohodu dospívajících. Tato rizika, iniciovaná a udržovaná v online kontextu, mají vzájemný a obousměrný vztah s off-line realitou jednotlivce.

Projekt BEHIND SEXTING – Mezigenerační digitální sexuální výchova má za cíl:

Zvýšit povědomí dospívajících, rodičů a učitelů o rizicích sextingu a podporu mezigenerační kritické diskuse o sextingu;

Zajistit proces školení zaměřený na učitele / školitele podporovaný odborníky na multimédia, sexuální výchovu, psychologii, studenty ve věku 10 až 19 let a jejich rodiče využívající vzájemné učení;

Vytvořit příležitost pro dospívající, aby se dozvěděli o rizicích sextingu způsobem peer-to-peer ve dvou různých, ale vzájemně propojených situacích:

  1. Učitelé budou pod dohledem odborníků přímo zapojeni do definice didaktických materiálů digitální sexuální výchovy;
  2. Studenti, kteří díky dříve vytvořeným výukovým materiálům a dohledu učitelů získají povědomí o rizicích sextingu.

 

Projektové konsorcium se skládá ze 7 partnerů ze 7 různých zemí EU:

1. Institut pro regionální rozvoj, o. p. s. (Česká republika)
2. AEVA – ASSOCIACAO PARA A EDUCACAO E VALORIZACAO DA REGIAO DE AVEIRO (Portugalsko)
3. EVROPSKÝ UNIVERZITNÍ KYPR (Kypr)
4. Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli (Itálie)
5. TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAM (Itálie)
6. Zuma-Land SRL (Rumunsko)
7. Institut za raziskovanje in usposabljanje v vzgoji in izobrazevanju – IVIZ (Slovinsko)

V rámci projektu BEHIND SEXTING budou vytvořeny 4 intelektuální výstupy:

IO1: Kontextová analýza;
IO2: Vzdělávací model – příručka;
IO3: Vzdělávací cesta;
IO4: Pokyny.

Projekt je financován v rámci programu Erasmus + KA201 – Strategická partnerství pro školní vzdělávací program. Doba trvání projektu je 24 měsíců, počínaje 1. říjnem 2020, celkový rozpočet projektu je 232 444,00 EUR.

Kick-off meeting

Druhý meeting

Třetí mezinárodní setkání projektu

Čtvrté mezinárodní setkání projektu

Multiplier event v Bukurešti

Přednášky v Praze

Školení pro studenty v rumunských školách

Školení pro rodiče v Portugalsku