Poradenství

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. zajišťuje pro své klienty přípravu a implementaci projektů, financovaných zejména z fondů EU, švýcarských a norských fondů. V rámci těchto projektů zajišťuje také

  • administraci projektů,
  • zpracování zpráv o realizaci a žádostí o platby,
  • administraci veřejných zakázek,
  • zpracování evaluačních zpráv,
  • konference, semináře,
  • účast českých expertů na zahraničních odborných akcích,
  • další související služby.

Institut zajišťuje také odborné poradenství v tematických oblastech vlastní expertizy, které jsou uvedeny na těchto internetových stránkách.