Odborné praxe pro mladé do 30 let v MSK

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. se zapojil do projektu s názvem Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji. Přijal do pracovního poměru na dobu jednoho roku (od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015) zaměstnance na pozici referentky IRR, o.p.s.

Cílem projektu bylo účastníkům z řad cílové skupiny prostřednictvím souboru na sebe navazujících aktivit napomoci k rychlejšímu nastartování jejich profesní kariéry.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo začlenění mladých lidí do 30 let na trh práce. Dílčími cíli projektu bylo:
• poskytnutí této skupině prostřednictvím praxe odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese a zajištění kvalitního a dlouhodobého zaměstnání (i po ukončení čerpání mzdového příspěvku),
• předcházení opakované evidenci a celkově tak snížit průměrnou dobu evidence mladých uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce,
• poskytnutí poradenství a zvýšení kvalifikace prostřednictvím rekvalifikací,
• překonávání a odstraňování, kvalifikačních a sociálních bariér a bariér pro aktivizaci a motivaci k hledání a udržení si zaměstnání.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu byli uchazeči o zaměstnání ve věku do 30 let, bez rozdílu vzdělání, bez nebo s minimální dosavadní pracovní zkušeností (tj. v součtu max. 2 roky praxe, osoby motivovány k výkonu praxe a získání dlouhodobého pracovního uplatnění.

Účastníci/ce projektu

osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
osoby bez praxe

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00060

Více informací o projektu naleznete zde.