Videoarchív

Europe Direct Bruntál navázal velmi dobrou spolupráci se zástupci místních médií, nejen s redaktory místního tisku (noviny Náš domov – Bruntál, Krnovské listy – Krnov, 5plus2 – Bruntál, Bruntálský Deník – Bruntál), ale především s regionální TV POLAR. 

Všechny reportáže od roku 2013 můžete shlédnout níže:

Maskot sítě EUROPE DIRECT O projektu FIND YOUR WAY na ZŠ Petrin, Bruntál – 2017

Informační středisko Europe Direct Bruntál ve spolupráci s JF SHOW AGENCY uspořádalo dne 25. května 2017 akci s názvem FIND YOUR WAY.

Cílem tohoto unikátního projektu je zvýšit u žáků základních škol povědomí o alternativních způsobech trávení volného času. Hlavní podstatou je pak prevence a snaha o snížení tzv. netolismu (chorobná závislost na virtuálních drogách), který se v poslední době stává mimo jiné i celoevropským problémem.

Akce se uskutečnila od 8:00 do 12:00 hodin v prostorách ZŠ Petrin. Žáci si mohli vyzkoušet konkrétní aktivity, jako např.: U-rampa, akční sporty, vědomostní a kreativní soutěže, tanec a mnoho dalšího. Vše pod dohledem zkušených lektorů.

Na projektu se aktivně spolupodíleli Středisko volného času Bruntál a taneční skupina JUST US. Celého projektu se zúčastnilo cca 200 žáků ZŠ Petrin.

Odkaz na reportáž ze dne 25. května 2017 na stránkách www.tvportaly.cz/bruntal zde.

Europe Direct Bruntál – FIND YOUR WAY, na ZŠ Petrin

Maskot sítě EUROPE DIRECT O projektu FIND YOUR WAY na ZŠ Petrin, Bruntál – 2016

Informační středisko Europe Direct Bruntál ve spolupráci s JF SHOW AGENCY uspořádalo dne 17. května 2016 akci s názvem FIND YOUR WAY.

Cílem tohoto unikátního projektu je zvýšit u žáků základních škol povědomí o alternativních způsobech trávení volného času. Hlavní podstatou je pak prevence a snaha o snížení tzv. netolismu (chorobná závislost na virtuálních drogách), který se v poslední době stává mimo jiné i celoevropským problémem.

Akce se uskutečnila od 8:00 do 12:00 hodin v prostorách ZŠ Petrin. Žáci si mohli vyzkoušet konkrétní aktivity, jako např.: U-rampa, akční sporty, vědomostní a kreativní soutěže, muzikoterapie, překážková dráha, slalom, chůze na chůdách, petang, lukostřelba, jízda na koloběžkách, hra slepí rytíři a mnoho dalšího. Vše pod dohledem zkušených lektorů.

Na projektu se aktivně spolupodíleli Europe Direct Olomouc, Středisko volného času Bruntál a Open House Bruntál. Celého projektu se zúčastnilo cca 300 žáků ZŠ Petrin.

Odkaz na reportáž ze dne 19. května 2016 na stránkách www.tvportaly.cz/bruntal zde.

Europe Direct Bruntál – FIND YOUR WAY, na ZŠ Petrin

Maskot sítě EUROPE DIRECT O činnostech Europe Direct Bruntál a realizované EDS

Od listopadu 2014 do září 2015 vykonávala ve středisku Europe Direct Bruntál dobrovolnou službu sl. Natalia Piaszczyk z Polska (v rámci projektu mobility programu Erasmus+, Evropské dobrovolné služby). Za deset měsíců se ve středisku událo mnoho zajímavých akcí, které jsou v reportáži zmiňovány. V případě zájmu o naše služby a činnost, sledujte prosím náš kalendář akcí, popř. se přihlašte k odběru Evropského zpravodaje (měsíční newsletter sítě), kde se dozvíte o všech novinkách.

Odkaz na reportáž ze dne 1. září 2015 na stránkách www.tvportaly.cz/bruntal zde.

Europe Direct Bruntál – o nás a EDS

Maskot sítě EUROPE DIRECT Europe Direct pro předškoláky na Bruntálsku

Informační středisko Europe Direct Bruntál uspořádalo sérii přednášek pro děti z mateřských škol v okrese Bruntál. První akce se konala 16. února 2015 v prostorách MŠ Hošťálkovy, druhá 11. března 2015 v prostorách Střediska chytrých aktivit ve Vrbně pod Pradědem pro děti z MŠ Vrbno (ve Svahu), třetí pak pro děti z MŠ Vrbno (rovněž v prostorách STŘECHY). Z poslední, třetí, přednášky pak vznikla reportáž TV POLAR.

Společným obsahem akcí bylo:

  • Seznámení se s naším maskotem hvězdičkou;
  • Poskládání obřích puzzlí Evropy;
  • Hry a soutěže na evropská témata aj.

 Odkaz na reportáž ze dne 26. března 2015 na stránkách www.tvportaly.cz/bruntal zde.

Europe Direct pro předškoláky na Bruntálsku

Maskot sítě EUROPE DIRECT Bezplatné jazykové kurzy Europe Direct v Bruntále

Informační středisko Europe Direct Bruntál zrealizovalo pro zájemce z řad široké veřejnosti v okrese Bruntál a Opava bezplatné jazykové kurzy polského a anglického jazyka.

Kurzy probíhaly každé pondělí v prostorách Střechy ve Vrbně pod Pradědem (od 16. března do 8. června 2015) a každé úterý a čtvrtek v prostorách Europe Direct Bruntál (od 3. února do 18. června 2015). Lektorkou byla Mgr. Natalia Piaszczyk z Polska, EVS volunteer střediska Europe Direct Bruntál.

 Odkaz na reportáž ze dne 22. ledna 2015  na stránkách www.tvportaly.cz/bruntal zde.

Bezplatné jazykové kurzy Europe Direct v Bruntále

Maskot sítě EUROPE DIRECT V Bruntále se konal seminář o kyberšikaně

Informační středisko Europe Direct Bruntál uspořádalo dne 20. října 2014 seminář na téma kyberšikany. Účastníci semináře získali informace o tom, jak chránit sebe a své blízké v rámci ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu.

Odkaz na reportáž ze dne 3. listopadu 2014 na stránkách www.tvportaly.cz/bruntal zde.

V Bruntále se konal seminář o kyberšikaně

Maskot sítě EUROPE DIRECT10 let v EU – odborná beseda v Bruntále

Dne 5. května 2014 uspořádalo informační středisko Europe Direct Bruntál, v rámci celorepublikových oslav desetiletého výročí vstupu České republiky do Evropské unie, odbornou debatu na téma: Jak členství v Evropské unii ovlivnilo naše životy?

Obsahem besedy bylo zejména povídání o tom, jak finanční prostředky z evropských fondů pomohly v okrese Bruntál a Opava, popř. v celém Moravskoslezském kraji. Stejně jako připomenutí výhod českého členství v EU pro občany (cestování, studium, stáže aj.).

Našimi hosty byl pan PhDr. Ivo Šebestík, bývalý předseda Stálého Zastoupení Moravskoslezského kraje při evropských institucích v Bruselu a paní Ing. Zdena Zlámalová, projektová manažerka města Bruntál.

Odkaz na reportáž ze dne 19. května 2014 na stránkách www.tvportaly.cz/bruntal zde.

10 let v EU – odborná beseda v Bruntále

Maskot sítě EUROPE DIRECT Seminář firmy dTest pomohl bruntálským seniorům

Dne 21. listopadu 2013 uskutečnilo středisko Europe Direct Bruntál seminář na téma Ochrana seniorů při předváděcích akcích a podomním prodeji.

Seminář byl vznikl na základě spolupráce mezi Europe Direct Bruntál, Zastoupením Evropské komise v České republice, dTestem, Českou obchodní inspekcí (Inspektorát Moravskoslezského a Olomouckého kraje) a Eurocentrem Ostrava.

Odkaz na reportáž ze dne 28. listopadu 2013 na stránkách www.tvportaly.cz/bruntal zde.

Seminář firmy dTest pomohl bruntálským seniorům

Maskot sítě EUROPE DIRECTV Bruntále bylo otevřeno nové středisko Europe Direct

Dne 12. července 2013 jsme slavnostně otevřeli informační středisko celoevropské sítě Europe Direct. I občané ze západní části Moravskoslezského kraje tak mají přímý přístup k informačním, poradenským a zprostředkovatelským službám týkajícím se Evropské unie.

Slavnostního přestřihnutí pásky se zúčastnil poslanec Evropského parlamentu Ing. Vojtěch Mynář, starosta města Bruntálu Ing. Petr Rys, MBA a ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise Ing. Zdeněk Čech, Ph.D. M.A.

Odkaz na reportáž ze dne 18. srpna 2013 na stránkách www.tvportaly.cz/bruntal zde.

V Bruntále bylo otevřeno nové středisko Europe Direct