Youth Entrepreneurship Services

irrEDSYouth in actionyes

Ve dnech 14. – 23. 11. 2013 pořádal Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. v Praze mezinárodní výměnu mládeže s názvem „Youth Entrepreneurship Services“ (YES). Výměna se konala v rámci programu Mládež v akci a zúčastnili se jí mladí lidé ve věku 18-25 let z České republiky, Makedonie, Černé Hory a Rumunska, kteří ještě nemají hlubší zkušenost s podnikáním.

Spolupracující organizace, které vyslaly mladé lidi na tento projekt, jsou Montenegrin employers federation z Černé Hory, Young Europe Society z Rumunska a Centre for European Civic Initiatives z Makedonie. Z České republiky se účastnili zejména studenti Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu z Krnova.

Cílem devítidenního setkání bylo rozvinout podnikavost, kreativitu a nápady mladých do začátku podnikání. Mladí lidé se podíleli na mnoha aktivitách. Prezentovali podmínky podnikání ve své zemi, v rámci her přicházely na to, jak začít podnikat a co vše k tomu potřebují. Některé dny byly věnovány návštěvě firem. Například v podnikatelském centru HUB se účastníci projektu mohli dozvědět více o různorodých podnikatelských aktivitách, ale také o samotném fungování tohoto centra. Proběhla také velmi přínosná exkurze do České národní banky. V posledních dnech výměny si účastníci v mezinárodních skupinách vyzkoušeli vytvořit svůj vlastní podnikatelský plán, zaměřený na oblast jejich zájmu. Výsledky své práce poslední den prezentovali v anglickém jazyce na dvou středních školách, kde na prezentace navazovala diskuze.

Během různorodého programu se mladí lidé dozvěděli nejen o podnikání, ale během večerních programů také blíže poznávali kulturu každé účastnické země. Po skončení projektu odjížděli nejen s novými znalostmi, ale i mnoha užitečnými kontakty a také s větší odvahou nebát se realizovat své nápady.

Projekt se uskutečnil v rámci programu Mládež v akci, Akce 3 –  Mládež ve světě, která má za cíl podporu projektů se sousedními zeměmi EU a dalšími zeměmi světa.  Akce 3.1 – Výměna mládeže pak podporuje projekty dvou a více skupin mladých lidí převážně ve věku 13 – 25 let, které spojuje stejný zájem. Cílem je umožnit mládeži neformálně se vzdělat v oblasti jejich zájmu, ale i posílit vzájemné vazby a spolupráci mezi jednotlivými státy.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

P1090116

DSC01416

P1080668