E-LEARNINGOVÁ PLATFORMA STEFAN (IO3)

Třetím intelektuálním výstupem, který byl vyvinut v rámci projektu STEFAN, je e-learningová platforma, která zahrnuje 6 vzdělávacích modulů, všechny dostupné v angličtině a národních jazycích:

  • Úvod do ekoturismu a udržitelného cestovního ruchu
  • Etické otázky – ekoturismus, udržitelnost
  • Bezpečnost a kvalita v ekoturismu
  • Propagace ekoturismu – efektivní komunikační techniky a IT nástroje pro účinnější marketing, práce v sítích
  • Řízení ekoturismu – Jak řídit podnik zabývající se ekoturistikou
  • Cestovní ruch pro osoby se zdravotním postižením
  • Školící materiály pro lektory

Na základě informací, které jsou obsaženy ve vzdělávacích modulech, byl partnery vypracován školicí materiál určený pro lektory, který je podporuje při školení jejich žáků.

Tento výukový materiál obsahuje vzdělávací cestu a cíle projektu, cvičení a případové studie, informace o vzdělávání dospělých a také pokyny pro hodnocení. Chcete-li mít přístup k těmto materiálům, přejděte na konec stránky.

Po provedení online pilotáže s 15 účastníky, která testovala celkové fungování platformy a vytvořených materiálů, partneři shromáždili zpětnou vazbu a vyhodnotili její fungování. Byly provedeny všechny nezbytné změny, aby byla zaručena finalizace platformy.

Pokud máte zájem o kurz STEFAN, přečtěte si prosím pokyny (uživatelskou příručku) v sekci section Intellectual Output 2 a klikněte na následující odkaz:

https://eu4edu.eu/?paged=1&c_search=&orderby=&order=


Všechny školicí materiály pro lektory a jejich přílohy jsou ke stažení níže ve všech partnerských jazycích:


● STEFAN Tutor Guide HUNGARIAN Download
● STEFAN Tutor Guide Annexes HUNGARIAN Download