Druhý meeting

25. května 2021 se uskutečnil druhý meeting projektu BEHIND SEXTING pod vedením IRR, na kterém se sešli zástupci všech 7 zúčastněných partnerů (z České republiky, Kypru, Portugalska, Rumunska, Slovinska a dvou partnerských organizací z Itálie).

Setkání se kvůli pandemii COVID-19 konalo online a partneři se během něj zaměřili zejména na finalizaci prvního intelektuálního výstupu, který spočívá ve vytvoření kontextové analýzy a partneři provádějí průzkum na základních školách mezi žáky, učiteli, rodiči a odborníky na sexuální výchovu. Partneři se zároveň během meetingu zaměřili na plánované školení v Itálii, které bude klíčové pro tvorbu druhého intelektuálního výstupu – vzdělávací model.

Meeting byl velmi úspěšný a těšíme se na příští setkání!