projekt VINCI programu Erasmus+

Sada nástrojů pro trenéry virtuální a rozšířené reality na podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu a souvisejícího podnikání).

Cílem projekt VINCI je podpora přechod k nízkouhlíkovému cestovnímu ruchu a podnikání související s cestovním ruchem v členských státech EU. Za tímto účelem projekt VINCI sdružuje řadu partnerů z celé Evropy, kteří byli záměrně vybráni tak, aby byla zajištěna dobrá kombinace a rovnováha mezi odborníky na změnu klimatu a udržitelnost, cestovní ruch, podnikání, odbornou přípravu na pracovišti, rozvoj učebních osnov/pedagogiku odborného vzdělávání a přípravy a digitální technologie (rozšířená a virtuální realita, e-learningové platformy). Kromě toho vzhledem k tomu, že cestovní ruch a související ekonomické činnosti se v jednotlivých zemích liší geografické rozložení Evropy, sdružuje konsorcium VINCI partnery od severní Evropy až po samý jih.

Projektové konsorcium je tvořeno 7 partnerskými organizace z 6 zemí EU:

MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD – MECB (Malta)

INSTITUTE OF TOURISM STUDIES (Malta)

Institut za turizam (Chorvatsko)

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (Rumunsko)

Social Cooperative Enterprise Drosostalida (Řecko)

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. (Česko)

SIHTASUTUS STOCKHOLMI KESKKONNAINSTITUUDI TALLINNA KESKUS (Estonsko)

 

V rámci projektu VINCI budou vytvořeny 4 výstupy (výsledky projektu- PR):

PR1: Inovativní osnovy odborného vzdělávání a přípravy na podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu a souvisejícího podnikání

PR2: Rozšířená realita / virtuální realita rozšířená o případové studie o činnostech v oblasti nízkouhlíkového cestovního ruchu

PR3: Digitální soubor nástrojů pro podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu a souvisejícího podnikání

PR4: Elektronická kniha pro školitele o podpoře nízkouhlíkového cestovního ruchu a souvisejícího podnikání

 

Projekt bude realizován po dobu 24 měsíců, počínaje 1. únorem 2022, celkový rozpočet projektu činí 216 361,00 EUR.

Kick off meeting

Dne 11. března 2022 se konalo v maltském městě Bugibba první setkání všech sedmi partnerů k novému projektu VINCI, pod vedením maltské organizace MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD – MECB.

Zástupci jednotlivých partnerských organizací, kteří se setkání zúčastnili, se mezi sebou seznámili, prezentovali své organizace a jejich přidanou hodnotu pro tento projekt. Prodiskutovali se první kroky, formy spolupráce, úkoly jednotlivých partnerů a termíny vážící se k projektu. Celé úvodní setkání probíhalo v přátelské atmosféře, kdy se mezi sebou jednotliví účastníci lépe poznali.

Hlavními cíli projektu jsou:

  • Vývoj inovativního učebního plánu, který pomůže podpořit aktivity nízkouhlíkového cestovního ruchu a posílit související podnikání;
  • zvyšování povědomí prostřednictvím případových studií “osvědčených postupů” o tom, jak mohou zúčastněné strany v cestovním ruchu produkovat méně emisí CO2 ve všech třech fázích cestovního ruchu;
  • Vytvoření souboru modulárních vzdělávacích zdrojů o nízkouhlíkových aktivitách v cestovním ruchu a souvisejícím podnikání, z nichž některé budou založeny na rozšířené a/nebo virtuální realitě, aby lépe zapojily studenty;
  • Vývoj souboru nástrojů VINCI Toolbox, který se skládá z úložiště digitálních vzdělávacích zdrojů o nízkouhlíkovém cestovním ruchu, včetně platformy e-Learning, která pomůže zúčastněným stranám získat dovednosti v oblasti nízkouhlíkové cestovního ruchu i na jejich pracovišti a doma;
  • Vývoj elektronické příručky pro školitele, která má školitelům odborného vzdělávání a přípravy doporučit konkrétní školicí jednotky a/nebo styly školení relevantní pro různé zúčastněné strany v odvětví cestovního ruchu;

Šíření povědomí o konceptu nízkouhlíkového cestovního ruchu i o výsledcích projektu VINCI v partnerských zemích i v ostatních členských státech EU, které mohou využít cílové skupiny projektu, mezi něž patří školitelé odborného vzdělávání a přípravy/mentoři v oblasti cestovního ruchu, účastníci odborného vzdělávání a přípravy i zúčastněné strany v odvětví cestovního ruchu včetně podnikatelů.

Příspěvek byl publikován v rubrice O Institutu. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.