PONTAL

Projekt PONTAL (Prevention of being NEETs through Action Learning) se snaží o prevenci fenoménu označovaného jako NEETs („Not in Education, Employment or Training“ – mladí lidé, kteří nestudují, nepracují ani se na zaměstnání nepřipravují) a o zvýšení zájmu o technické, vědecké a matematické disciplíny s vysokým stupněm inovativnost mezi studenty posledních ročníků základních škol. Důvodem je rostoucí nedostatek kvalifikovaných a odborně vzdělaných pracovníků na trhu práce, zejména ve výše uvedených oblastech.

Projektové konsorcium tvoří 6 partnerských organizací z různých zemí EU:

1. Institut pro regionální rozvoj, o. p. s. (Česká republika)

2. METIS GENCLIK VE SPOR KULUBU DERNEGI (Turecko)

3. Inpla, OÜ (Estonsko)

4. Ecocenter Alapítvány (Maďarsko)

5. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAVIGNANO SUL RUBICONE „Giulio Cesare (Itálie)

6. Inovaciju tinklas (Litva)

Snížení nezaměstnanosti mladých Evropanů a podpora jejich zapojení do pracovního trhu je jedním z cílů politiky EU. Záznamy Eurostatu z roku 2018 jasně ukazují, že v EU stále žije téměř 20 milionů mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani nejsou studenty, případně procházejí přípravou na zaměstnání.Nejzranitelnější podskupinou “NEETs” jsou mladí lidé s nejnižší úrovní dosaženého vzdělání. Podle OECD je tato skupina také vystavena nejvyššímu riziku dlouhodobé nezaměstnanosti kvůli nedostatku základních dovedností a kompetencí, které by jim umožňovaly zapojit se do pracovního trhu nebo do středního vzdělání / odborné přípravy. Prevence fenoménu “NEETs” by měla začít již v posledním ročníku základní školy, kdy žáci stojí před jedním ze svých nejdůležitějších životních rozhodnutí, a tedy, jakou kariérní cestou se vydají.

V průběhu projektu PONTAL budou vytvořeny 2 intelektuální výstupy:

IO1: Metodika pro učitele / pedagogy, určená k mapování profilu potenciálních “NEETs” mezi žáky

IO2: Sada kurzů založených na metodě „akčního učení“

Doba trvání projektu je 24 měsíců, počínaje 1. říjnem 2020, a celkový způsobilý rozpočet projektu je 139 459,00 EUR.