1. newsletter projektu Behind Sexting

Download (PDF, 2.04MB)

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1. newsletter projektu Behind Sexting

1. newsletter projektu STEFAN

V projektu STEFAN jsme pro Vás připravili první newsletter, kde se dozvíte o probíhajících projektových aktivitách, ekoturismu a udržitelném turismu a dalších zajímavostech!

Download (PDF, 1.2MB)

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 1. newsletter projektu STEFAN

Druhý meeting projektu PONTAL

1. dubna 2021 se uskutečnil druhý meeting projektu PONTAL pod vedením IRR, na kterém se sešli zástupci všech 6 zúčastněných partnerů (z České republiky, Litvy, Estonska, Turecka, Maďarska a Itálie).

Setkání se kvůli pandemii COVID-19 konalo online a partneři se během něj zaměřili zejména na finalizaci prvního intelektuálního výstupu, který spočívá v metodice mapování profilu potenciálních “NEETs” mezi žáky. V průběhu příštích týdnů bude na základních školách v partnerských zemích probíhat dotazníkové šetření, díky kterému bude zmapována situace žáků a dojde k identifikování těch, kteří by mohli v budoucnu spadat do skupiny NEET.

Hlavními cíli projektu jsou:

Prevence fenoménu NEETs a zvýšení zájmu o technické, vědecké a matematické disciplíny s vysokou mírou inovativnosti mezi studenty posledního ročníku základních škol.

Vytvoření metodiky pro správnou identifikaci žáků s rizikem předčasného ukončení školní docházky.

Vytvoření šesti sad osnov kurzů s inovativní metodou akčního učení ve spolupráci se zahraničními odborníky.

Zvyšování povědomí o fenoménu NEET na evropské úrovni.

V rámci projektu PONTAL budou vytvořeny 2 intelektuální výstupy:

IO1: Metodika pro učitele / pedagogy k mapování profilu potenciálních NEET mezi žáky; IO2: Sada kurzů založených na metodě „akčního učení“.

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Druhý meeting projektu PONTAL

Online workshopy v rámci projektu GET2IT

Mezinárodní projekt GET2IT, zaměřený na zapojení obyvatel EU do demokratických procesů, se těší velkému úspěchu. Po prvním setkání partnerských organizací, které se uskutečnilo 27. října 2020 byly v průběhu listopadu vedoucím partnerem z Chorvatska uspořádány dva online workshopy. Ty byly účastníky hodnoceny za velmi úspěšné a díky velkému zájmu byl projekt vybrán k účasti na virtuální výstavě na 3. festivalu občanské angažovanosti a deliberativní demokracie (6. – 12. prosince 2020) v kategorii občanská angažovanost a dobrovolnictví.

Podívejte se na video, kde se o projektu GET2IT dozvíte více informací, nebo si s partnery projektu projděte workshop z 5. (zde) nebo 12. listopadu.

Více informací o projektu se dozvíte na našich webových stránkách.

 

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Online workshopy v rámci projektu GET2IT

Kick-off meeting projektu STEFAN

13. října 2020 se konalo první online setkání nového projektu STEFAN pod vedením Institutu pro regionální rozvoj, o.p.s., na kterém se sešli zástupci všech 5 partnerských organizací.

Zástupci partnerských organizací se navzájem seznámili, představili své organizace a jejich přidanou hodnotu pro projekt. Zároveň se otevřelo možnost diskuze o prvních krocích a termínech projektu s důrazem na první intelektuální výstup. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a my jsme rádi, že můžeme začít na výstupech projektu pracovat!

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost evropského cestovního ruchu, zvýšit odborné znalosti lidí zaměstnaných v tomto odvětví a kvalitu jeho služeb. Zároveň se projekt zaměřuje na vznik nových příležitostí pro zaměstnání, rozvoj a podporu již existujících malých podniků a vznik nových potenciálních podniků v této oblasti.

V rámci projektu STEFAN budou vytvořeny 4 intelektuální výstupy:

IO1: Výzkum v partnerských zemích, popisující vývoj ekoturistiky s cílem poskytnout účastníkům obecný přehled o aktuální situaci;

IO2: Výcvikový materiál a webové stránky projektu;

IO3: E-learningová platforma STEFAN pro školení lektorů v oblasti ekoturistiky a udržitelného cestovního ruchu;

IO4: Tematické brožury, zdůrazňující spolupráci mezi místními organizacemi, zúčastněnými stranami, obcemi a podnikateli.

 

 

Více informací o projektu najdete na našich stránkách zde.

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kick-off meeting projektu STEFAN

Projekt GET2IT

V březnu 2020 zahájila IRR práci na projektu “GETting to Active CITizenship in Europe“ – GET2IT

Číslo projektu 615194-CITIZ-1-2019-2-HR-CITIZ-NT

Více informací zde.

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt GET2IT

Open European Societies video – propagační kampaň

Aktuálně probíhá propagační kampaň k výstupům projektu Open European Societies, sledujte náš facebook!

https://www.facebook.com/institutproregionalnirozvoj/

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Open European Societies video – propagační kampaň

Zakončení projektu You Are Welcome

Informace o zakončení projektu naleznete zde

Download (PDF, 112KB)

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zakončení projektu You Are Welcome

Úspěšné zakončení mezinárodního projektu VINA

VINA je zkratkou pro Validating Informal and Non-formal Acquired Skills neboli Ověřování získaných informálních a neformálních dovedností a jedná se o evropský spolufinancovaný projekt týkající se ověřování dovedností v oblasti vzdělávání dospělých.

Konsorcium tohoto projektu koordinované italským výzkumným centrem EURO a další partnerské organizace ze Spojeného království (European Learning Network Ltd), České republiky (Evropská rozvojová agentura s.r.o.), Řecka (e-Compass) a Polska (Fundacja Instytut Rownowagi Spoleczno Ekonomicznej) vytvořily databázi a analyzátor pro rozpoznávání příležitostí, určené pro ověřování neformálních a informálních dovedností jednotlivců.

Databáze byla připravena na pomoc uživatelům, kteří hledají informace, projekty, evropské, národní a mezinárodní organizace a nástroje týkající se validace neformálního a informálního vzdělávání. Databáze je dostupná na webových stránkách https://db.vinaproject.eu

Zároveň byl vytvořen “Analyzátor tendence pro rozpoznávání příležitostí” (R.O.T.A.). Tento mechanismus využívá speciální algoritmus a nástroje dostupné v databázi vyhodnocuje podle počtu jejich zobrazení. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce a v grafické podobě. Nástroje jsou také rozděleny podle země původu uživatelů, typu zařízení, ze kterého byly nástroje zobrazeny, apod. Analyzátor je dostupný na: https://db.vinaproject.eu/rota-analyzer

Ještě před ukončením dvouletého trvání projektu VINA proběhne v Praze 20. listopadu 2018 ve studentském klubu Celetná seminář pro veřejnost, kde bude celý projekt, společně s jeho výstupy, představen. Účastníci semináře se tedy budou moci s databází i analyzátorem seznámit a zeptat se na cokoliv ohledně jejich fungování a celého projektu obecně.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěšné zakončení mezinárodního projektu VINA

Třetí meeting projektu YOU ARE WELCOME

Ve dnech 23. – 26. 5. 2018 se uskutečnil již třetí meeting projektu You Are Welcome, tentokrát v Budapešti.

Meeting pořádala maďarská organizace Gláser Jakab Emlékalapítvány. Partneři projektu se zde setkali, aby projednali dosavadní pokrok, zhodnotili vývoj projektu a nastínili další kroky.

S mnoha již realizovanými aktivitami projektu sdíleli partneři průběh jednotlivých aktivit projektu ve svých zemích, výzvy, kterým museli čelit a osvědčené postupy a poskytli zpětnou vazbu o tom, jak si myslí, že vy projekt měl pokračovat ve svých závěrečných fázích. Hlavním cílem akce bylo ověřit současný pokrok projektu a jeho dosavadní vliv na základní cíle projektu, což je například boj proti nenávistným projevům vůči migrantům.

Program setkání byl naplněn různými činnostmi, první den setkání probíhalo v Izraelském kulturním institutu, kde v odpoledních hodinách proběhla i prezentace Amnesty International Maďarsko o minulé a současné situaci uprchlíků a přistěhovalců v Maďarsku.

Dále se partneři projektu setkali se zástupcem maďarského helsinského výboru, kde bylo toto téma zpracováno podrobnějším pohledem, a zároveň se partneři dozvěděli o překážkách, s nimiž se setkávají nevládní organizace a jiné společenské organizace v boji proti nenávistným projevům v Maďarsku .

Během večeře se účastníci meetingu setkali s Amidem, uprchlíkem z Afghánistánu, žijícím v Budapešti, a poslechnout si jeho příběh o příchodu do Budapešti a 8 letech života v Maďarsku.

Druhý den byli partneři projektu pozváni na přednášku a diskusi o dějinách Maďarska a jeho minulých a současných postojích k migrantům a uprchlíkům pod vedením profesora Michaela Millera z Středoevropské univerzity v Budapešti, která se konala v synagoze Teleki tér. Poté místní uprchlická organizace Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület informovala partnery o práci, kterou dělají v Budapešti místně, aby pomohly zmírnit současnou situaci, s níž se uprchlíci v Maďarsku setkávají. Večer se všichni partneři zúčastnili veřejné události “Vítej” v Budapešti, která se skládá z koncertu živé hudby, fyzického divadelního představení a projekce filmu “Občan”, od režiséra Rolanda Vranika.

Celý meeting byl velmi úspěšný a plný zajímavých aktivit. Závěrečný meeting se bude konat v listopadu v německých Drážďanech, ale do té doby čeká všechny partnerské organizace ještě několik aktivit.

Rubriky: O Institutu | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Třetí meeting projektu YOU ARE WELCOME