Poradenství

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. zajišťuje pro své klienty přípravu a implementaci projektů, financovaných zejména z fondů EU, švýcarských a norských fondů. V rámci těchto projektů zajišťuje také konference, semináře, účast českých expertů na zahraničních odborných akcích a související služby.

Institut zajišťuje také odborné poradenství v jednotlivých oblastech vlasatní expertizy, které jsou uvedeny na těchto internetových stránkách.